Nieuws

 

Privacyverklaring van Colorful you

Colorful you respecteert ieders privacy en zorgt ervoor dat de door u verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Colorful you verwerkt van haar klanten of andere geïnteresseerden.


Persoonsgegevens

Als u klant wordt dan gebruikt Colorful you uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Uw voor- en achternaam, geslacht (voor de aanspreekvorm), adres, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we voor contact over de opdracht, voor eventuele aanvullende ondersteuning, voor het behandelen van de van u verkregen informatie of voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie. Deze gegevens gebruiken we ook voor de facturering.

Uw gegevens gebruikt Colorful you ook om te vragen naar uw ervaringen, om informatie te verstrekken die voor u interessant is en/of om aanvullende ondersteuning te bespreken. Dat doen we per telefoon of e-mail, maar altijd persoonlijk (1-op-1). U kunt op ieder moment aangeven als u dit anders wilt.

Uw ervaring kan anderen en Colorful you verder helpen. Bij een review of referentie vraagt Colorful you altijd vooraf of we uw gegevens mogen publiceren.


Beveiliging

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Colorful you passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


Derden

Uw persoonsgegevens geven wij niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor de (bedrijfs)uitvoering of als de wet zegt dat dat moet. Derden, zogenaamde bewerkers (zoals de accountant), verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Colorful you. Met hen hebben we afspraken gemaakt om verplichtingen uit (privacy)wetgeving en deze privacyverklaring na te leven.


Inzage of verwijdering

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of uw gegevens wijzigen of verwijderen? Neemt u dan contact op via info@colorfulyou.nl. Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hopen we dat u ons dat laat weten. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur dat u klant bent en tot maximaal twee jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Colorful you de persoons-gegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij we op grond van de wet (zoals belastingwetgeving) verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.


Wijzigingen en vragen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen maken we bekend via onze website.
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of u wilt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven, neem dan contact op met:

Colorful you
Duifpolder 1
3825 JC  Amersfoort
Telefoonnummer: 033 - 301 14 91
info@colorfulyou.nl
KVK 32161155

Laatste update: 25 mei 2018.